EKOFIL

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

Przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków może zdobić i upiększać Twój ogród

W pełnej harmonii z naturą pierwszymi ekologami w pełnym tego słowa znaczeniu byli starożytni Chińczycy. Poprzez odprowadzaną ze swych domostw prymitywną sieć kanalizacyjną rozprowadzali ścieki na poletka, które obsiewali ryżem. A więc jako pierwsi zastosowali roślinne oczyszczalnie ścieków.

Roślinność bagienna jest najbogatsza w systemy enzymatyczne i specyficzną rozkładającą resztki białkowo- tłuszczowe florę bakteryjną i dlatego jest bardzo ważnym elementem "czyszczącym" środowisko.

Roślinne oczyszczalnie ścieków zwane inaczej hydrobotanicznymi, hydrofitowymi, korzeniowymi są polecane szczególnie tam, gdzie zależy nam na harmonijnym wkomponowaniu roślin takich jak trzcina, pałka, czy kosaćce w kompozycję ogrodu, obok oczka wodnego, naturalnego cieku wodnego- rzeczki lub strumyka.

Oczyszczalnia trzcinowa schemat

W porównaniu do innych systemów oczyszczalni przydomowych roślinne oczyszczalnie ścieków mogą być praktycznie zakładane we wszystkich rodzajach podłoża i tam, gdzie inne systemy odprowadzenia oczyszczanych ścieków są bezradne- tak jak to ma miejsce w przypadku tłustych, zwięzłych glin twardoplastycznych- hydrofitowe oczyszczalnie ścieków tam są najbardziej ekonomiczne i wręcz idealne do zainstalowania, bo nie trzeba wówczas stosować folii izolującej oczyszczalnię od podłoża.

Oczyszczalnie hydrobotaniczne znane na świecie m. in. jako konstrukcje na mokrych terenach - "constructed wetlands" są to głównie oczyszczalnie korzeniowe. Pod pojęciem tym jako oczyszczalnie korzeniowe stosuje się oczyszczalnie oparte głównie na roślinie Phragmites communis - trzcinie pospolitej lecz także są komponowane pałki wodne, sit czy tatarak.

Inne stosowane oczyszczalnie roślinne to popularne oczyszczalnie wierzbowe. W ostatnich czasach zwrócono na nie szczególnie uwagę jako źródło pozyskiwania wierzby energetycznej do produkcji "pellet" - drewna opałowego, czyli wykorzystując dużą zdolność przyrostową i wodochłonność młodych wierzb i pozyskiwanie cennego energetycznego surowca.

Oczyszczalnia trzcinowa - dlaczego najlepszym czyścicielem...

Oczyszczalnie trzcinowe mają największą zdolność redukowania związków azotu i posiadają najdoskonalszy system napowietrzania ścieków. Ich puste kłącza są wypełnione tlenem i aktywność biologiczna znajdujących się tam drobnoustrojów przewyższa kilkaset razy najbardziej efektywne oczyszczalnie z osadem czynnym.

Przez wielu specjalistów w dziedzinie roślinnych systemów oczyszczania ścieków oczyszczalnie trzcinowe są uznawane za najdoskonalsze z uwagi na ich głęboki pełen kanałów powietrznych układ korzeniowy. W przeciwieństwie do najczęściej stosowanych systemów drenażowych, filtrów piaskowych, które w miarę upływu czasu stopniowo jednak ulegają zarastaniu i zapychaniu się tzw. kolmatacji - oczyszczalnie trzcinowe z każdym sezonem wegetacyjnym rozrastają się coraz bardziej i penetrując podłoże zapewniają w miarę upływu czasu coraz większą zdolnośc oczyszczalniczą.

W ich obumarłych resztkach pod warstwą śniegu w największą zimę tętni życie i jak w stogu siana tak i tam zimą jest cały czas proces utleniania i redukowania ścieków.

Prawidłowo zaprojektowana hydrobotaniczna oczyszczalnia trzcinowa zapewnia dużą jakość oczyszczonych ścieków- woda tam wytworzona może zasilać oczka wodne. Obserwowano nawet zwierzynę leśną - sarny pijące wodę wypływającą z oczyszczalni.

Twoja oczyszczalnia roślinna zapewni ci piękno widoku kołyszącej się trzciny, szumu sitowia, połyskującej wody.

Oczyszczalnie hydrofitowe są przez nas polecane szczególnie małym firmom agroturystycznym, pensjonatom i hotelom na terenach wiejskich. Oczyszczalnie przez nas instalowane przy rezydencjach i małych ośrodkach wczasowych bardzo dobrze funkcjonują z uwagi na dużą zdolność roślin do nierównomiernego dostarczania wody.

Zdolność przetrwania w okresach suszy i szybkie odbijanie przy nawodnieniu szczególnie sprzyja zastosowaniu tych oczyszczalni dla miejsc wypoczynkowych o największym zaludnieniu w okresie letnim - a więc w szczytowym okresie wegetacji roślin ich największej życiowej aktywności.

 

Oczyszczalnie trzcinowe instalujemy w całej Polsce.

 

Proszę spojrzeć jak ładnie komponują się oczyszczalnie trzcinowe z otoczeniem

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani oczyszczalnią korzeniową - prosimy o wysłanie nam formularza w celu wysłania do Państwa oferty spełniającej Państwa oczekiwania